Steeds groter tekort aan pleeggezinnen

U bekijkt een pagina uit het archief 12-11-2019

Er is een groot tekort aan pleeggezinnen, ook in Bronckhorst. Net als vorig jaar wordt er tijdens de Week van de Pleegzorg van 30 oktober t/m 6 november 2019 via scholen extra aandacht gevraagd voor pleegzorg. De nood is echter zo hoog dat we in de Week van de Pleegzorg een dringende oproep doen aan inwoners na te denken over pleegzorg, onder het motto ‘Het kan zomaar voor een kind in de buurt zijn’.


Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Door uiteenlopende redenen kan een kind soms voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Voor deze kinderen wordt gezocht naar een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Het liefst in hun eigen omgeving, zodat ze hun eigen vriendjes houden en naar hun eigen school of sportclub kunnen gaan.

Deeltijdpleegzorg

Pleegouder ben je voor een paar maanden of een paar jaar, maar het kan ook voor één of twee weekenden in de maand, of een paar dagen in de week zijn. Veel mensen weten niet dat pleegzorg ook in ‘deeltijd’ mogelijk is. Als een kind bijvoorbeeld om het weekend bij een pleeggezin kan verblijven, kan dat voldoende zijn om ervoor te zorgen dat het in het eigen gezin kan blijven wonen. We zoeken daarom samen met pleegzorgorganisaties niet alleen pleeggezinnen die tijdelijk of langere tijd een kind - of meerdere kinderen - op willen vangen, ook zogenoemde weekend- en vakantiepleeggezinnen zijn erg welkom.

Wat doet een pleegouder?

De kinderen of jongeren waar het om gaat, hebben vaak al het nodige meegemaakt. Een pleeggezin biedt hen een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. De opvoedtaak wordt gedeeld met de ouders, ook als een pleegkind tijdelijk of voor langere tijd in een pleeggezin verblijft. Goed om te weten is dat u er als pleegouder nooit alleen voor staat. U kunt altijd rekenen op de persoonlijke begeleiding en ondersteuning van een pleegzorgorganisatie en hulp van de gemeente als dat nodig is.

Meer weten?

Op www.ikwilpleegouderworden.nl is heel veel informatie te vinden. Regelmatig wordt er in de regio een speciale informatieavond over pleegzorg gehouden. Informatie daarover is ook op deze website beschikbaar.