Stuur de politie aan in Bronckhorst

U kunt bepalen waar en waaraan de politie Bronckhorst op dinsdag 28 mei, van 17.00 - 21.00 uur aandacht moet besteden. Dit kan een gebied zijn waar vaak te hard wordt gereden, maar ook parkeer-problematiek, overlast, gewoon een kop koffie of een informatief gesprek. Waar moet de politie zijn in de gemeente Bronckhorst?

Voorwaarden zijn dat de voorstellen realistisch zijn, binnen het taakveld van de politie liggen en uitgevoerd worden binnen het werkgebied van de gemeente Bronckhorst.

Politie Bronckhorst heeft die dag, van 17.00 – 21.00 uur, extra politieagenten in dienst die speciaal aandacht zullen besteden aan het probleem of verzoek wat door u, op Facebook (privé-bericht), Twitter, via de wijkagent of 0900-8844 is aangedragen. U wordt te allen tijde op de hoogte gehouden wat er met uw melding is gebeurd. De verzoeken en problemen waar de politie niet aan toekomt worden op een later moment alsnog opgepakt. Mocht Rent-A-Cop een succes blijken dan gaat politie Bronckhorst dit concept vaker toepassen.