Subsidie beschikbaar voor onderhoud- en isolatie monumenten

Het hebben van een gemeentelijk monumentaal pand is natuurlijk prachtig, niet alleen voor uzelf maar ook voor anderen. Het behoud en de renovatie van een dergelijk pand is daarom een grote verantwoordelijkheid en brengt de nodige kosten met zich mee. Om u hier in tegemoet te komen, kunt u bij ons subsidie aanvragen voor het onderhoud van uw pand. De subsidie geldt tevens voor verduurzamende maatregelen zoals na-isolatie.


Subsidie

De hoogte van de subsidie is maximaal 25% van de onderhoudskosten die hiervoor in aanmerking komen, met een maximum van € 5000,- per drie jaar. U kunt geen subsidie krijgen voor kosten die alleen of vooral voor verbetering van het wooncomfort zijn (met uitzondering van duurzaamheidsmaatregelen). Wel kunt u subsidie aanvragen voor kosten die u maakt voor:

  • reguliere onderhoudswerkzaamheden
  • na-isolerende werkzaamheden
  • bouwhistorisch onderzoek en/of haalbaarheidsonderzoek (voor restauratie) door een erkend bureau of bouwhistoricus. De subsidie voor bouwhistorisch onderzoek is maximaal € 500,-.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en of u in aanmerking komt voor een subsidie op de pagina 'Subsidie instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten'.