Let op: Wegens onderhoudswerkzaamheden is het NIET mogelijk om op vrijdag 25 oktober 2019 een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Ophalen van eerder aangevraagde documenten is wel mogelijk.

Sluit venster

Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijlocaties

De rijksoverheid heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden (waaronder de Achterhoek) de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om het bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven.

Varkenshouders kunnen zich vrijwillig melden voor deelname aan de saneringsregeling varkenshouderij (SRV). Als de varkenshouder besluit deel te nemen aan de saneringsregeling, dan ontvangt hij een vergoeding voor de varkensrechten en de vervangingswaarde van de stallen. Daarvoor moeten de varkenshouderij en eventuele andere intensieve veehouderijtakken op de locatie worden beëindigd. De varkensrechten worden ingeleverd en doorgehaald. Stallen moeten worden gesloopt, de vergunning ingetrokken en de locatie moet een andere bestemming krijgen (anders dan intensieve veehouderij).

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de regeling van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 via de site van de RVO (https://www.rvo.nl/). Ook voor meer (achtergrond)informatie kunt u daar terecht of anders op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-varkenshouderij/subsidieregeling-sanering-varkenshouderij.

Geurscore

Wanneer een varkenshouderij zich aanmeldt voor de regeling, dan wordt zijn geurscore bepaald op basis van de geurbelasting van het bedrijf op omliggende woningen. Bedrijven met een hoge geurscore komen hoog in de ‘ranking’. De subsidie wordt namelijk verstrekt op basis van geuroverlast. Dit wil niet zeggen dat varkenshouderijen met een lage geurscore (lage ranking) geen kans maken op deelname aan de regeling. Dit hangt af van het aantal deelnemers dat zich meldt.

Nu al voorbereiden

Veel varkenshouders zullen zich afvragen; is deze regeling echt een optie voor mij? En als ik dit wil, komt mijn locatie dan in aanmerking? Inmiddels is de regeling vastgesteld en heeft het ook de goedkeuring van de Europese commissie. Dat betekent dat varkenshouders aan de hand van de regeling een inschatting kunnen maken in hoeverre zij in aanmerking komen voor deelname aan de regeling. Voor het uitvoeren van de geurberekening adviseren wij u om contact op te nemen met uw bedrijfsadviseur. Voor algemene vragen over de regeling of voor vragen over de toekomstmogelijkheden in het kader van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente via ons contactformulier of tel. via (0575) 75 02 50.