Op advies van de informatiebeveiligingsdienst van gemeenten hebben wij onze Citrix-server uitgezet. Hierdoor werken 3 formulieren op onze website niet. Andere formulieren en de rest van onze website werken wel. Lees meer...

Sluit venster

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

U bekijkt een pagina uit het archief 16-01-2020

Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied Zuid of Oost (Bronckhorst valt binnen het gebied Oost) en veroorzaakt uw bedrijf geuroverlast? Dan kunt u subsidie aanvragen als u stopt met uw bedrijf of een locatie van uw bedrijf. Door minder varkenshouderijlocaties moet de geuroverlast in veedichte gebieden minder worden. U kunt deze subsidie vanaf 25 november 2019 aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uw aanvraag moet op 15 januari 2020 bij de RVO binnen zijn.

Geurscore

Om deel te kunnen nemen aan de regeling moet sprake zijn van een bepaalde mate van geurhinder naar de omgeving (geurscore). Wanneer een varkenshouderij zich aanmeldt voor de regeling, dan wordt zijn geurscore bepaald op basis van de geurbelasting van het bedrijf op omliggende woningen. Bedrijven met een hoge geurscore komen hoog in de ‘ranking’. De subsidie wordt namelijk verstrekt op basis van geuroverlast. Dit wil niet zeggen dat varkenshouderijen met een lage geurscore (lage ranking) geen kans maken op deelname aan de regeling. Dit hangt af van het aantal deelnemers dat zich meldt.

Contactpersoon gemeente

Om een beroep te doen op deze ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)’, bent u als varkenshouder voor een deel afhankelijk van de medewerking van de gemeente. Om inzicht te krijgen of er mogelijkheden zijn voor het herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing, kunt u contact opnemen met ons gemeentelijk aanspreekpunt: Rick te Plate, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Hij is bereikbaar via ons contactformulier of tel. via (0575) 75 02 50.

Beschikbaar budget

Van alle varkenshouderijen in Nederland ligt 84% in de concentratiegebieden Zuid en Oost. Dit veroorzaakt gezondheidsrisico’s. De Warme sanering varkenshouderijen helpt die risico’s te verminderen. Deze regeling is onderdeel van het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Voor de Sanering varkenshouderijen is € 180 miljoen beschikbaar.

Meer info

Meer informatie over deze regeling vindt u op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sanering-varkenshouderijen