Tijdelijke asielopvang bij De Betteld in Zelhem

De gemeente Bronckhorst en camping De Betteld in Zelhem gaan meewerken aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijk maximaal 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar in Bronckhorst op te vangen. Zij worden gehuisvest in een groepsaccommodatie van 6 december t/m eind maart 2022. Daarna wordt de accommodatie weer door vakantiegangers gebruikt.

"We hebben allemaal de afgelopen tijd gehoord of gelezen over de acute opvangproblematiek van asielzoekers in Nederland. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is te weinig plaats om net aangekomen asielzoekers op te vangen. Ons gemeentebestuur vindt het belangrijk dat we als gemeente en samenleving onze verantwoordelijkheid nemen. De tijdelijke opvang van maximaal 50 jonge asielzoekers voor een aantal maanden is volgens ons passend bij de noodsituatie. We hopen dat we met alle betrokkenen de jonge asielzoekers kunnen laten zien wat een mooie samenleving onze gemeente is", zegt burgemeester Marianne Besselink.

De direct omwonenden informeren we persoonlijk. Meer informatie vindt u op www.bronckhorst.nl/tijdelijkeasielopvang.