Tijdspad naar kaders voor windenergie

U bekijkt een pagina uit het archief 12-05-2021

In 2019 stemde de gemeenteraad in met de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030. De raad besloot de beleidsregels en -kaders voor windmolens (met een ashoogte van meer dan 25 meter) op te schorten tot 2022. De spelregels voor de inzet van windenergie zijn nog niet afgesproken.

Op 29 oktober 2020 stemde de raad in met een stappenplan om te komen tot lokale voorwaarden voor participatie, gezondheid en landschap (vanaf 2022). De uitkomsten van dit proces gebruiken we voor een voorstel aan de raad voor duidelijke kaders voor de eventuele toepassing van windenergie in de toekomst. Op 1 juli 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over een beleidskader voor windenergie.