TIP: vraag subsidie voor afkoppelen regenwater!

Wist u dat u subsidie van ons kunt krijgen voor het afkoppelen van hemelwater? Bij afkoppelen gaat het er om regenwater van een verhard oppervlak, zoals een dak of een erf, niet meer af te voeren naar een gemengd riool. Een gemengd riool is een riool dat zowel regen- als afvalwater opvangt. Het is beter om het regenwater af te voeren in de bodem. Voorwaarde voor de subsidie is dat de verharding voor 2012 is aangelegd en afwatert op een gemengd rioolstelsel.

Tot en met 2022 bedraagt de subsidie € 10,- per m² bij een verhard oppervlak van 25 m² tot 1.000 m². Boven de 1.000 m² geldt een subsidie ter waarde van de werkelijk gemaakte kosten met een max. van € 10,- per m².  Na 2022 wordt de subsidie verlaagd. Van 2023 t/m 2027 is de subsidie € 7,50 en van 2028 t/m 2032 € 5,00 per m² afgekoppeld verhard oppervlak.

De gemeenteraad wil in 2050 30% van de afvoer van hemelwater naar een gemengd riool afgekoppeld te hebben. Omdat 50% van de verharding in Bronckhorst particulier terrein is, is het nodig dat inwoners en bedrijven ook meedoen.

Tegen verdroging en overbelasting riolering

Schoon regenwater dat op verharde oppervlakken valt, stroomt vaak samen met vuil afvalwater via het rioolstelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt het 'schone' regenwater gezuiverd. Dat is niet alleen zonde, maar veroorzaakt ook steeds meer problemen. Doordat het steeds harder regent, raken de rioolbuizen sneller overbelast. Het gevolg is dat de rioolbuizen overstorten op het oppervlaktewater en er vervuild water in de sloten en rivieren stroomt. Een deel van dit probleem is te voorkomen door het regenwater af te koppelen van het riool. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Afkoppelen beperkt dus verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Doet u mee?

U kunt de subsidie aanvragen via de pagina 'Afkoppelsubsidie'.