Toegankelijkheid paden kasteelcomplex kasteel Vorden

U bekijkt een pagina uit het archief 13-04-2021

Zoals wij al eerder berichtten, is na een rechterlijke uitspraak over de uitleg van de erfpachtovereenkomst in februari duidelijk dat de paden op het kasteelcomplex kasteel Vorden vrij toegankelijk zijn voor wandelaars. Aanduidingen of versperringen die de toegang belemmeren tot het voetgangersgedeelte van de toegangsweg zijn niet toegestaan volgens de afspraken die bij verkoop zijn gemaakt. Daarop heeft de eigenaresse verschillende belemmeringen weggehaald.

Ook al zien wij dat de doorgangen enigszins beperkt zijn opengesteld, wandelaars kunnen er langs bij de doorgangen aan de Schuttestraat en De Horsterkamp. Er is voldaan aan de afspraken.

De gemeente heeft verder geen invloed op de gang van zaken op het complex. De gemeente gaat bijvoorbeeld niet over:

  • de toestand en het onderhoud van de wegen op het kasteelcomplex 
  • het onderhoud van het groen (struiken en bomen)
  • de breedte van de doorgang bij de afzettingen
  • het plaatsen van een terras
  • het opstapelen van (snoeihout) of ander groenafval

Dit zijn zaken die net als bij ander particulier eigendom onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar vallen.

De wegen op het complex zijn sinds de verkoop in 2005 privébezit. De afspraken over de toegankelijkheid in de erfpachtovereenkomst zijn bij die verkoop gemaakt om voetgangers de gelegenheid te blijven geven over de privéwegen te wandelen. Het kasteel en het terrein vanaf de voorkant van beide bruggen op het complex is de privéruimte van de eigenaar/bewoners. Het staat de eigenaresse van het kasteel daarom vrij om het bezichtigen van het kasteel (van binnen) te beperken tot de zomervakantie of daarvoor betaling te verlangen. In de overeenkomst staat ook dat gemotoriseerd verkeer en fietsers niet zijn toegestaan evenals loslopende honden. Hiervoor kunnen andere routes rond het kasteel gebruikt worden.

Verder is de directe toegang vanaf de Zichtlaan dicht, maar via een pad langs de beek, zijn de wegen op het kasteelcomplex dus te bereiken.

Overzichtskaart

Een kaartje van kasteelcomplex met de vrij toegankelijke wegen.