Uitbreiding ondernemerssteun na nieuwe coronamaatregelen

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds 13 november 2021 gelden. Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector.

Met deze extra steun vanuit het kabinet is een bedrag van circa € 1,3 miljard gemoeid. De precieze uitwerking hangt af van de goedkeuring van de Europese Commissie. Meer informatie staat op de website van de RIjksoverheid.