Uitslag enquête windenergie

U bekijkt een pagina uit het archief 17-04-2021

Eind 2020 stuurden we alle huishoudens van Bronckhorst een uitnodiging om mee te doen aan een enquête over windenergie. Onderzoeksbureau het PON&Telos heeft deze gegevens in een uitvoerig verslag verwerkt. Tijdens een online bijeenkomst presenteerde het PON de uitkomsten. Download het rapport via www.hetpon-telos.nl/bronckhorst.

Onderzoek

De enquête is onderdeel van het proces om te komen tot lokale voorwaarden voor wind. In een vragenlijst stelden we vragen over het betrekken van inwoners bij de energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in ons landschap. Daarnaast voerde het onafhankelijke bureau het PON verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties over de inzet van windenergie.

Het rapport is te downloaden via www.hetpon-telos.nl/bronckhorst. De gemeenteraad weegt het rapport mee in haar besluit over kaders voor wind.

Hoe verder?

De raad neemt op 1 juli 2021 een besluit over een beleidskader voor windmolens (vanaf 2022). Tot 2022 worden geen concrete windinitiatieven beoordeeld. Op www.bronckhorst.nl/windenergie vindt u meer informatie over dit proces, de opnames van de expertavonden en verdere achtergrondinformatie.