Unieke kampioenen gezocht!

Ondanks dat door corona wellicht verschillende sportkampioenschappen geen doorgang vonden, willen we hen die dit jaar wel een kampioenschap haalden eer bewijzen en in het zonnetje zetten met een speciale huldiging tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 12 januari. Inwoners die een persoon of club kennen die het afgelopen jaar kampioen geworden is op sportief gebied kunnen dit vóór 15 december a.s. aan ons doorgeven.

De huldiging van de kampioenen is onze blijk van waardering aan inwoners voor hun bijzondere prestatie. Om geen kampioenen over te slaan, vragen we uw medewerking. Personen of clubs kunt u aanmelden als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de persoon of club is afkomstig uit Bronckhorst.
  • de persoon of club heeft een eerste, tweede of derde prijs behaald tijdens een nationaal, Europees- of wereldkampioenschap.
  • het kampioenschap moet erkend zijn door een (landelijke) bond.
  • de prestatie moet door de persoon of club zelf verricht zijn, de eigenaar van bijvoorbeeld een rashond of bijzondere vogel komt niet in aanmerking.

Een kampioen aanmelden kan online via www.bronckhorst.nl/kampioen. We zien uw aanmeldingen graag tegemoet!

Op de foto: Joey Puthaar was één van de gehuldigde kampioenen van 2020