Uw huis klaar maken voor de toekomst? Ga aan de slag met onze gunstige lening!

Wilt u meer comfort, de energierekening verlagen of is uw huis toe aan een flinke opknapbeurt, maar hebt u daar de financiële middelen niet voor? Denk dan eens aan de nieuwe Toekomstbestendig Wonen Lening. Met deze lening tegen een gunstige rente kan het misschien wel!

Vanaf 1 mei 2019 kent de gemeente één lening voor duurzaamheidsmaatregelen in zowel bestaande als nieuwbouwwoningen in Bronckhorst. Het doel van deze lening is verbetering van bestaande woningen op het gebied van energie, duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Maar ook sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes, asbestsanering of funderingsherstel vallen binnen de regeling.

Eén lening, één loket

Het VerduurSaam Energieloket gaat de regeling uitvoeren. Meer informatie over de lening vindt u op hun website. 

Naar informatie over de Toekomstbestendig Wonen Lening

Samenvoeging 3 gemeentelijke leningen

De gemeente heeft alle bestaande leningen voor het verduurzamen van woningen samengevoegd in deze nieuwe regeling. Het gaat om de Duurzaamheidslening, de Blijverslening en de Kluswoninglening. U hoeft nu niet meer uit te zoeken welke lening voor uw woonwens geschikt is of meerdere aanvragen in te dienen voor uw woningaanpassingen.

Voorwaarden

Inwoners die de oude leningen hebben afgesloten, houden deze onder dezelfde voorwaarden. Lopende aanvragen van voor 1 mei werken wij af op basis van de oude regelingen.