Uw huis klaar maken voor de toekomst? Ga aan de slag met onze gunstige lening!

Wilt u meer comfort, de energierekening verlagen of is uw huis toe aan een flinke opknapbeurt, maar hebt u daar de financiële middelen niet voor? Denk dan eens aan onze nieuwe Toekomstbestendig Wonen Lening. Met deze lening tegen een gunstige rente kan het misschien wel!

Sinds mei 2019 kent de gemeente één lening voor duurzaamheidsmaatregelen in zowel bestaande als nieuwbouwwoningen in Bronckhorst. Het doel van de lening is verbetering van bestaande woningen op het gebied van energie, duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Maar ook sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes, asbestsanering of funderingsherstel vallen binnen de regeling.

Eén lening, één loket

Het VerduurSaam Energieloket gaat de regeling uitvoeren. Meer informatie over de lening vindt u op: www.verduursaamenergieloket.nl/toekomstbestendig-wonen-lening.

Samenvoeging drie gemeentelijke leningen

De gemeente heeft dit jaar alle bestaande leningen voor het verduurzamen van woningen samengevoegd in deze nieuwe regeling. Het gaat om de Duurzaamheidslening, de Blijverslening en de Kluswoninglening. U hoeft nu niet meer uit te zoeken welke lening voor uw woonwens geschikt is of meerdere aanvragen in te dienen voor uw woningaanpassingen.

Meer info

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we elkaar inspireren. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!

Wilt u meer weten? Kijk op de pagina 'Op Morgen, voor ons klimaat'.