Vanaf 1 september kunt u initiatieven voor wonen indienen

woningen in Vorden

Half juli stelde de gemeenteraad het nieuwe woonbeleid ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ vast. Veranderingen op de woningmarkt en in de samenleving waren aanleiding om de woonvisie van 2016-2020 te actualiseren. De gemeente wil dat iedereen, jong en oud, goed kan wonen en blijven wonen. Het aanpassen en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad heeft nog steeds prioriteit.

Daarnaast biedt het nieuwe beleid meer mogelijkheden om in te spelen op de woonbehoefte en mee te werken aan kwalitatief goede initiatieven op het gebied van wonen. We kijken hierbij niet alleen naar de behoefte op korte termijn, maar ook op de lange termijn. We kregen afgelopen dagen al verschillende vragen van inwoners over het indienen van bijvoorbeeld plannen voor woningsplitsing en vernieuwende woonvormen. Op dit moment kunnen wij echter nog geen aanvragen in behandeling nemen. Dit kan vanaf 1 september 2019 en wij informeren u tijdig hoe u dat kunt doen.

Het woonbeleid ziet u onderaan deze pagina.

Rectificatie

Per abuis hebben wij in het verslag van de gemeenteraadsvergadering op 18 juli vermeld dat de ChristenUnie-SGP tegen het nieuwe woonbeleid heeft gestemd. Dit is onjuist, de partij heeft vóór het nieuwe beleid gestemd.