Veilig thuis wonen met slimme sensoren

Binnenkort start het project ‘Leefsamen Bronckhorst’. Het is bedoeld om de veiligheid van ouderen te verbeteren. Ruim 100 huishoudens met kwetsbare ouderen worden voorzien van inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders. Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren buren, familie en mantelzorgers bij een noodgeval.

Positieve reacties

De resultaten bij andere gemeenten die deze dienst al aanbieden, zijn zeer positief. Mensen kunnen op een veilige manier langer thuis wonen. Het blijkt dat deelnemers zich veiliger voelen in hun huis. De ouderen ervaren de sensoren niet als inbreuk op hun privacy. Ook voelen de deelnemers zich meer verbonden met hun mantelzorger(s) en vinden ze het leuk om actief mee te denken over de doorontwikkeling van het systeem.

Een gerust gevoel

Deelnemende ouderen uit andere gemeenten geven aan dat ze zich minder eenzaam voelen en beter slapen. “Ik ging elke nacht naar bed met angst. Nu voel ik me veilig en kan ik eindelijk met een gerust gevoel slapen”, aldus één van de deelnemers. De meeste mensen houden na één jaar proefperiode het systeem dan ook in huis. Een 83-jarige bewoonster: “Bij mij is een beginnende brand snel ontdekt. Mijn buurman schoot te hulp en heeft erger voorkomen. Zonder die rookmelders had ik het waarschijnlijk niet naverteld.”

Hoe werkt het?

De woningen van de deelnemende senioren zijn uitgerust met sensoren die een noodsituatie registreren. Rookmelders signaleren bijvoorbeeld een beginnende brand. Raam- en deurcontacten detecteren een dwaling of een inbraak en bewegingssensoren registreren als er een bepaalde tijd geen beweging in de woning is. Dat kan wijzen op een val. Geeft zo’n sensor alarm dan wordt bijvoorbeeld een buurman of familielid die in de buurt woont gewaarschuwd. Deze mensen kunnen dan zo snel mogelijk hulp bieden. De lokale meldkamer zorgt voor de opvolging als de sociale omgeving niet reageert.

Deelnemen

Ouderen in onze gemeente ontvingen een brief waarin zij worden gevraagd mee te doen aan dit project. Van hen ontvangen 100 aanmelders gratis de sensoren, de installatie en gedurende een jaar de alarmeringen. Na die periode mogen mensen zelf beslissen om de dienstverlening betaald voort te zetten. Krijgt u de brief? Bespreek het eens met uw familie, mantelzorger of iemand anders die u goed kent. Meer informatie is te vinden op www.leefsamen.nl/bronckhorst. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Meer info

Meer informatie

Als u of uw familie, danwel mantelzorger nog vragen heeft, bel gerust met de helpdesk van Leefsamen via (040) 78 00 641.