Verbeter uw huis met de Toekomstbestendig Wonen Lening

Hebt u plannen om uw huis duurzamer, toekomstbestendig, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Veel woningen kunnen wel een verbetering gebruiken, maar deze investeringen kosten vaak (veel) geld. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuiniger, toekomstbestendiger en beter worden gemaakt. Daarom bieden we u de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van uw huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’.

Hebt u een nieuwbouwhuis en wilt u deze bijvoorbeeld aardgasvrij maken? Dan kunt u ook gebruikmaken van deze lening, mits u gebruikmaakt van een hypothecaire leenvorm.

Eén regeling

Door alle leningen voor het verbeteren van woningen onder één regeling aan te bieden, hoeft u niet meer uit te zoeken welke lening voor uw woonwens geschikt is of meerdere aanvragen te doen als u uw woning wilt aanpassen. De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: energie, levensloopbestendigheid, sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes, funderingsherstel of asbestsanering. Vertrekpunt voor de regeling is duurzaamheid, daarom moet het wel altijd gaan om een energiebesparende of -opwekkende maatregel.

Checklist offertes

Controleer voor de zekerheid of de maatregelen waarvoor u de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ wilt aanvragen staan opgenomen in onze verordening. Die vindt u op www.bronckhorst.nl/duurzaamheidslening.

Financiële toets SVn

Komt uw maatregel in aanmerking voor een lening, dan krijgt u van het energieloket het aanvraagformulier om de stimuleringslening bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) aan te vragen. Zij voeren een financiële toets uit. Deze toets bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening die dan door SVn wordt verstrekt. Via de website van SVn kunt u ook zelf berekenen wat uw maandlast zou zijn bij het afsluiten van een Toekomstbestendig Wonen Lening.

Meer info

Meer informatie over de voorwaarden van de Toekomstbestendig Wonen lening vindt u op www.bronckhorst.nl/duurzaamheidslening. Daar vindt u een link naar Agem energieloket, waar u uw aanvraag kunt indienen.

Via https://svn.nl/toekomstbestendig-wonen-gelderland vindt u verschillende filmpjes waarin een uitleg over de regeling en mooie voorbeelden worden gedeeld.

Meer info

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!