Vergunning verleend voor een nieuw zonnepark in Halle

B en w hebben vergunning verleend voor de aanleg van een nieuw zonnepark aan de Nijmansedijk in Halle. Het park wordt ongeveer 3 ha groot en levert jaarlijks voor ongeveer 800 huishoudens groene energie. Nu de vergunning is verleend kan de initiatiefnemer starten met de SDE-subsidieaanvraag.

Bronckhorst wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Daarom wordt, naast het stimuleren van energiebesparing en zon op het dak, zoveel mogelijk ingezet op de opwek van duurzame energie. Het plan voor een nieuw zonnepark aan de Nijmansedijk in Halle draagt bij aan deze duurzame doelstellingen.

Aanleg en exploitatie

IZEN renewable energy BV zorgt voor de aanleg en de exploitatie. Agem heeft ervoor gezorgd dat omwonenden zijn betrokken en biedt omwonenden de mogelijkheid om mee te profiteren, door bijvoorbeeld (deel-) eigenaar te worden van het zonnepark. Het park wordt een terrein waar groene energie wordt geleverd, met aandacht voor biodiversiteit en de landschappelijke inpassing.   

Inspraak

De ontwerpvergunning heeft ter inzage gelegen en hier zijn zienswijzen op binnen gekomen. Dit heeft op enkele onderdelen geleid tot enkele aanpassingen in de vergunning.                                                                               

Meer info

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!