Vergunning voor vestiging derde supermarkt in Vorden verleend

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor het vestigen van een Coop supermarkt op de locatie Zutphenseweg 24A t/m 26A in Vorden. Het pand waar nu voor een deel een baliefunctie van een bank, een apotheek en een makelaar zijn gevestigd, staat grotendeels leeg. Deze leegstand wordt nu ingevuld met een supermarkt.

Impuls

De komst van een derde supermarkt in Vorden draagt bij aan het economisch klimaat in het dorp en de versterking van het centrum van Vorden. Een supermarkt trekt veel klanten en hiervan profiteren omliggende winkels en het centrum als geheel. De werkgelegenheid krijgt een impuls omdat er tijdelijk personeel nodig is voor de bouw van de winkel en structureel winkelpersoneel. De directe omgeving krijgt een ‘upgrade’ doordat het al jaren leegstaande gedeelte van het pand wordt ingevuld. Op de hoek van de Zutphenseweg-Schoolstraat wordt een extra parkeerruimte aangelegd. De initiatiefnemers van de supermarkt hebben in maart en oktober 2019 de directe omgeving over hun plan geïnformeerd.

In april 2019 besloten b en w om in principe medewerking te verlenen. De initiatiefnemers hebben de maanden daarna de vergunningaanvraag voorbereid en deze is in augustus bij ons ingediend. Een aantal betrokkenen heeft een reactie gegeven op de principemedewerking en de aanvraag. De gemeente heeft de aanvraag en de ingekomen reacties beoordeeld en afgewogen. Dit leidde ertoe dat b en w eind november 2019 de vergunning verleenden.