Verslag raadsvergadering 18 december

U bekijkt een pagina uit het archief 07-01-2020

Op 18 december 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

De vergadering startte met een debat aangevraagd door PvdA over de besteding van de Klijnsma gelden. Wethouder Blaauw zei toe de Klijnsma gelden te gaan besteden aan kinderarmoede en hiervoor in januari een voorstel te doen. De PvdA diende vervolgens een motie in, die haalde het niet.

Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:

Integraal veiligheidsbeleid 2020-2022

De raad stelde het integraal veiligheidsbeleid 2020-2022 met algemene stemmen vast. In dit plan staan de belangrijkste thema’s op het gebied van veiligheid. Samen met de politie en de andere gemeenten uit Achterhoek-West is gekozen om de thema’s ondermijning en kwetsbare personen op te nemen als belangrijkste aandachtspunten. Daarnaast blijft er aandacht voor veiligheidsthema’s als woninginbraken, jeugdoverlast en huiselijk geweld.

De 1ste begrotingswijziging 2020 Bronckhorst

Onlangs zijn nog enkele besluiten genomen die verwerkt moeten worden in de begroting voor komend jaar. Deze hebben betrekking op onder meer de afvalstoffenheffing en een aantal wijzigingen in ons sociaal beleid. De raad stemde hier unaniem mee in.

Motie CDA over Kroezerijweg in Keijenborg

De CDA fractie diende een motie in over het verbeteren van de veiligheid op de Kroezerijweg in Keijenborg. De wethouder beloofde de situatie over enige tijd te evalueren en daarbij de dorpsraad te betrekken. Met deze belofte hoefde niet gestemd te worden over deze motie.

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Installeer dan de app SLiMvergaderen op uw tablet of kijk op de pagina 'Vergaderingen gemeenteraad'. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 20 februari.