VO Vorden: ontwerpfase in volle gang en bestemmingsplanwijziging gestart

De architecten van de nieuwe school voor het voortgezet onderwijs van Het Kompaan aan de Almenseweg in Vorden werken hard aan het ontwerp van het nieuwe gebouw en het ontwerp van het buitenterrein. De eerste schetsontwerpen zijn op 7 juni besproken met omwonenden.

De presentatie met een toelichting van de architecten op de eerste ontwerpen staan op bronckhorst.nl/vovorden. Het is de bedoeling dat de architecten in de zomer het voorlopig ontwerp van het gebouw en de buitenruimte klaar maken zodat die in het najaar kan worden beoordeeld en verder uitgewerkt. Het definitieve ontwerp voor de school en het buitenterrein is naar verwachting eind 2022 klaar. Dan kan de start van de bouw voorbereid worden. De bedoeling is dat de bouw in 2023 begint.

Verder loopt nu de fase van het wijzigen van het bestemmingsplan (van agrarisch naar bestemming maatschappelijk, verkeer en natuur) voor het perceel waar VO Vorden komt. Half mei was voor de omwonenden een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan. Zij konden reageren en stelden vragen. Het voorontwerp komt vanaf eind juni ter inzage, waarna een ieder een officiĆ«le reactie kan indienen. De planning is dat het nieuwe bestemmingplan voor de locatie in oktober in de raad komt om vast te stellen en eind van het jaar definitief is.   

Bekijk projectpagina