Vogels en bloemen in de strijd tegen eikenprocessierups

We maken ons op voor de bestrijding van de eikenprocessierups in eikenbomen dit jaar. Daarom roepen we buurten, buurtschappen en organisaties op om nu vast in actie te komen en de gemeentelijke eikenbomen in uw buurt ‘eikenprocessierups-onvriendelijk’ te maken. Dat kan door het plaatsen van mezennestkastjes in gemeentelijke eikenbomen en het inzaaien van geschikte bloemenmengsels. Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de nestkastenactie. De actie is een groot succes. Hartelijk bedankt voor uw interesse, maar voor de nestkastjes gold op = op.


Bloeiende bloemen en kruiden in de buurt van de bomen trekken insecten aan. Dat maakt de omgeving aantrekkelijk voor mezen. Ook door mezennestkastjes in de eikenbomen in een buurt of straat op te hangen zullen er meer mezen komen. Mezen zijn dol op de eikenprocessierups en zorgen zo voor natuurlijke bestrijding. Bloeiende bloemen en kruiden in de buurt van de bomen trekken ook andere insecten aan. Gaasvliegen zijn bijvoorbeeld ook natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups. Nestkastjes en bloemen samen zorgen dus op termijn voor een betere biodiversiteit, waardoor de eikenprocessierups minder kans heeft om zich voort te planten.

Adopteer uw buurt voor biodiversiteit

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de nestkastenactie. De actie is een groot succes. Hartelijk bedankt voor uw interesse, maar voor de nestkastjes gold op = op.

Met de initiatiefnemers die zich hebben aangemeld maken we goede afspraken. We tekenen het buurtinitiatief-gebied in op onze kaarten, zodat we er rekening mee kunnen houden in ons bomenonderhoud. Zo verbeteren we samen de biodiversiteit! Daarnaast vragen we u om rupsennesten in de gemeentelijke eikenbomen zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Er zijn al enkele mooie buurtinitiatieven in Halle, Zelhem en Vorden. Werkgroep Buitengebied Halle biedt omwonenden aan om voor €10 een mezenkastje op te hangen aan hun eikenbomen op eigen grond. Wij dragen bij door nestkasten voor de gemeentelijke eikenbomen aan te bieden. De nestkasten kopen we bij een lokale dagbestedingsorganisatie. Daarnaast bieden we iedere deelnemer een zakje met een bloemenmengsel aan voor de eigen tuin. Met nestkastjes in de eikenbomen en bloeiende bloemen in de buurt krijgt de eikenprocessierups het daar moeilijk!”

Mooie buurtinitiatieven:

  • Zelhem: bewoners van de Bergstraat hebben zelf mooie vogelhuisjes gemaakt. De gemeente gaat bij deze eikenbomen een kleine bloemenweide aanleggen om ook meer andere insecten en vlinders te lokken.
  • Zelhem: in het buitengebied aan de Michelstraat hingen initiatiefnemers een groot aantal nestkastjes op, de gemeente zaaide de berm in met wildbloemenmengsel.
  • Halle: werkgroep Buitengebied Halle hangt vogelhuisjes op en zaait wildbloemenmengsels in de eigen tuinen.
  • Vorden: aan de Mispelkampdijk hangen de bewoners 25 nestkasten op aan de eikenbomen.

Bescherming van vlinders

Om de overlast van de eikenprocessierups te bestrijden, kiest de gemeente voor preventieve biologische bestrijding. Maar op plekken waar bekend is dat er beschermde vlinders voorkomen, past de gemeente de bestrijding aan.

Binnen de bebouwde kom bestrijden we de rupsen niet preventief biologisch waar beschermde vlinders voorkomen, maar zuigen we de nesten weg uit de gemeentelijke bomen. Ook op plekken waar vogelnestkastjes hangen zuigen we rupsennesten alleen weg en bestrijden we niet preventief.

Buiten de bebouwde kom bestrijden we de rupsen alleen preventief als er geen beschermde vlinders voorkomen. Daar waar nestkastjes worden opgehangen en de biodiversiteit wordt verbeterd door het inzaaien van extra bloemen, spuiten we ook niet preventief.