Voornemen doodlopend maken Regelinkstraat Hengelo

Uit de werkgroep Vitale Kernen Hengelo ontving de gemeente het verzoek om de Regelinkstraat in Hengelo doodlopend te maken voor autoverkeer. Dit om de doorstroom van doorgaand verkeer tegen te gaan en hiermee de veiligheid en leefbaarheid in de straat te verhogen. We willen hieraan in principe medewerking verlenen door een obstakel, bijvoorbeeld paaltjes of een bloembak, te plaatsen in de Regelinkstraat ter hoogte van huisnummer 11.

Hierdoor zou de weg nog wel volledig begaanbaar blijven voor (brom)fietsers. Omdat we graag een gedegen besluit nemen, vragen we aan- en omwonenden die dat willen om vooraf hun mening over het besluit kenbaar te maken. U kunt het volledige voorgenomen besluit inzien via www.officielebekendmakingen.nl en tot uiterlijk 3 juni 2020 uw reactie geven via onderstaande link.

Naar reactieformulier Regelinkstraat Hengelo