Voorstel aanleg rode fietsstroken Drempt en Laag-Keppel

U bekijkt een pagina uit het archief 23-04-2021

Om de veiligheid voor fietsers te vergroten, besloten b en w vorige week de gemeenteraad voor te stellen om rode fietsstroken aan de leggen op de Zomerweg in Achter-Drempt en de Eldrikseweg en Barlhammerweg in Laag-Keppel. Het gaat hier om de gedeelten van de weg buiten de bebouwde kom. De raad neemt op 22 april 2021 een besluit over het plan. De geraamde kosten zijn 250.000 euro, die beschikbaar gesteld kunnen worden uit de investeringsagenda Leefbaarheid. 

Fietsstroken

Fietsers hebben aangegeven zich niet veilig te voelen op deze wegen. De wegen worden gebruikt door forensen, recreanten en ook veel scholieren, die vanuit Achter-Drempt naar de basisschool in Voor-Drempt gaan en vanuit Eldrik naar de scholen in Hummelo en Doetinchem. Wethouder Paul Hofman van verkeer: “Met de aanleg van de stroken krijgen fietsers een eigen plek op de weg. Maar ook zonder een aanwezigheid van fietsers geven de rode stroken een signaal aan automobilisten dat ze hier fietsers kunnen verwachten. Uit onderzoek blijkt dat de stroken bijdragen aan veiliger rijgedrag van automobilisten. Op wegen met rode fietsstroken wordt minder hard gereden en beter rekening gehouden met fietsers als medeweggebruikers.”

Fietssymbolen

Op de stroken komen ook duidelijke fietssymbolen. Automobilisten mogen alleen op de strook rijden als dat strikt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als er een tegenligger komt. Ook parkeren op of naast de fietsstrook is verboden.

Planning

Als de raad instemt, worden de stroken nog voor het eind van de zomer aangelegd.