Voorstel voor bijdrage voor bouw nieuwe sporthal in gebied Hengelo/Keijenborg

Op 16 februari 2021 stemden b en w in met het beschikbaar stellen van een bedrag van max. 1,4 miljoen voor de bouw van een nieuwe sportzaal in Hengelo/ Keijenborg (deelgebied midden). Zij zijn enthousiast over dit initiatief van de Dorpsraad, dat levensvatbaar is gebleken. De raad beslist in maart over het voorstel.

Wethouder Blaauw is blij met dit plan: “Dit is een mooi voorbeeld van de kracht van de samenleving. De initiatiefnemers voeren het plan, met ondersteuning van de gemeente, zelf uit en dragen substantieel bij. Het is een prachtige investering voor inwoners, sportverenigingen, leefbaarheid en duurzaamheid.”

Haalbaarheidsonderzoek

Door een onafhankelijk bureau is, samen met de dorpsraad Keijenborg, Stichting Binnensport Hengelo/ Keijenborg, kerngebruikers en de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Zo maken de verschillende organisaties en verenigingen minimaal 1.400 uur gebruik van de sportzaal. Daarbij wordt het bewegingsonderwijs, dat een wettelijke taak van de gemeente is, behouden voor de kern.

Huidige sportzaal verouderd

De huidige gymzaal in Keijenborg is meer dan 40 jaar oud en gedateerd, niet duurzaam en voldoet niet aan de huidige sporttechnische eisen. Het gebruik door binnensportverenigingen in Bronckhorst Midden is hoog. Om die reden kunnen niet alle binnensportverenigingen uit het gebied in sporthal de Kamp terecht. De nieuwe sportzaal wordt onderdeel van een sportcomplex in Bronckhorst Midden en komt op het terrein van sportvereniging Keijenburgse Boys. Naast de voetbalvereniging wordt ook tennisvereniging de Keislag toegevoegd aan het sportcomplex. Een nieuwe stichting wordt eigenaar en is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van het sportcomplex. De gebruikers dragen een bedrag van ruim 2 miljoen euro bij.

In maart 2021 worden de geplande investeringen voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor 1 januari 2022 moet er duidelijkheid zijn over de totale financiering waarna de bouw definitief kan starten.