Vrachttransport omgeving Rha - Dorado Beach

Vanaf 24 augustus tot ongeveer 28 september 2020 zal er tussen de uiterwaarde bij Rha en Dorado Beach vrachtverkeer plaats vinden. De transportroute zal vanuit de uiterwaarde over de dijk heen door een perceel direct richting de Olburgseweg lopen om zwaar verkeer door Rha heen te voorkomen. Vervolgens zal de route via de Pipeluurseweg richting de eindlocatie van Dorado Beach lopen.

Om overlast voor de omgeving te voorkomen worden aan de Pipeluurseweg twee uitwijkhavens aangelegd. Daarnaast zal er een verkeersregelaar geplaatst worden op de waterkering zodat de veiligheid voor fietsers gewaarborgd wordt.

Mocht u als omwonende of passant vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kunt u contact opnemen met Jeroen van de Brand (projectleider i.o.v. Droomparken) via het telefoonnummer 06 53 19 82 96.