Vrijwilligersorganisaties opgelet: vraag compensatie OZB-heffing aan!

U bekijkt een pagina uit het archief 02-04-2019

Wij steunen en waarderen de vrijwillige inzet van onze inwoners en stimuleren hen zich met maatschappelijke initiatieven in te blijven zetten voor de Bronckhorster samenleving. Zo biedt de gemeente subsidie aan voor de OZB-heffing voor het eigenaars- en/of gebruikersdeel van hun locatie na ontvangst van de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze ligt eind februari in de bus. Om voor de compensatie OZB-heffing 2019 in aanmerking te komen, kunnen verenigingen via www.bronckhorst.nl/ozb een aanvraag tot compensatie indienen (voeg het aanslagformulier digitaal bij). Daar vindt u ook de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Bij toekenning compenseren we het volledige OZB-bedrag voor het eigenaars- en/of gebruikersdeel.