Vrijwilligersproject InHuis Steungezinnen steun in de rug voor Achterhoekse gezinnen

U bekijkt een pagina uit het archief 31-03-2020

“Iedereen kan zo nu en dan wel wat extra aandacht gebruiken.” Zeker als u (jonge) kinderen hebt, kunnen de zorgen u zomaar boven het hoofd groeien. Door financiële problemen bijvoorbeeld, een familieconflict of als u in uw eentje de zorg voor uw kind draagt. Ouders denken vaak dat ze er alleen voor staan, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Ruim een jaar geleden startte het Yunio-project InHuis Steungezinnen, een samenwerking van zeven Achterhoekse gemeenten. Het doel is overbelaste gezinnen met kinderen van 0 tot 14 jaar te verbinden aan steungezinnen. Het hebben van een gezin vergt veel van ouders en als het leven even tegenzit, kunnen problemen zich makkelijk opstapelen. Met de inzet van steungezinnen voorkomen we dat deze gezinnen van de regen in de drup raken. Omdat kinderen in een overbelast gezin vaak onvoldoende toekomen aan hun eigen ontwikkeling, bieden we ze een veilige plek naast hun eigen gezin, en ontlasten daarmee tegelijkertijd de ouders.

Taken steungezin

Een steungezin biedt geen nachtopvang zoals een pleeggezin. Het zijn mensen – getrouwd of alleenstaand, met of zonder kinderen - die tijd en zin hebben om op vrijwillige basis een kind bijvoorbeeld een dagdeel in de week op te vangen in hun eigen thuissituatie. Dus geen bijzondere uitstapjes, maar gewoon een kopje thee na school of even naar de speeltuin op de hoek. Een belangrijke voorwaarde is dat ouders de tijd die hun kind bij een steungezin is goed benutten, zodat ze daarna de zorg voor hun kind beter aan kunnen. Het koppelen van een vraaggezin aan een steungezin is altijd maatwerk. Wat heeft het vraaggezin nodig en wat kan een steungezin bieden.

Zelf een overbelast gezin uit de brand helpen?

Denkt u dat een steungezin in uw situatie een oplossing kan zijn, neem dan contact op met ons sociale team. Via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: info@bronckhorst.nl. Of met Madelon Melissa van Yunio via tel. 06 10 12 37 45 of e-mail: inhuissteungezinnen@yunio.nl.