Waardeer uw mantelzorger met 100 euro van de gemeente

U bekijkt een pagina uit het archief 01-12-2020

Hebt u een naaste of bekende die het voor u mogelijk maakt dat u thuis kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld omdat diegene uw boodschappen doet, regelmatig voor u kookt of schoonmaakt? Dan waardeert u dat natuurlijk enorm. Ook de gemeente waardeert de inzet van deze mantelzorgers en beseft dat zij onmisbaar zijn voor veel inwoners. Als dank voor hun inzet, kunnen mantelzorgers in Bronckhorst (net als voorgaande jaren) 100 euro ontvangen van de gemeente. Een bedrag dat hij/zij naar eigen inzicht kan besteden. Aanmelden kan vanaf nu weer.

Wanneer kunt u iemand aanmelden?

U kunt uw mantelzorger aanmelden als deze langere tijd (minimaal drie maanden) en intensief (minimaal acht uur per week) voor u zorgt. Het gaat om extra zorg die de normale gebruikelijke zorg voor elkaar in een huishouden overstijgt. Uw mantelzorger mag uiteraard in een andere gemeente wonen. Uw mantelzorger mag uiteraard in een andere gemeente wonen. Aanvragen kan t/m 31 december 2020.

Naar de pagina met meer informatie en het aanvraagformulier

Verwendag afgelast

Dit jaar gaat vanwege de coronacrisis de jaarlijkse mantelzorgverwendag niet door. Iedereen die bij ons geregistreerd staat als mantelzorger krijgt hierover ook persoonlijk per brief bericht. In 2021 hopen wij wel weer een mantelzorgverwendag te kunnen organiseren.