Weer prachtig resultaat kerstbomen- en vuurwerkafvalinzameling

U bekijkt een pagina uit het archief 28-01-2020

Op 8 januari 2020 was weer de jaarlijkse inzameling van kerstbomen en vuurwerkafval door de Bronckhorster jeugd, die hiermee een extra zakcentje verdiende. Er werd weer veel ingezameld! We kregen 2.246 kerstbomen (2.426 vorig jaar) en 1.582 vuurwerkzakken (1.088 vorig jaar) binnen bij de 15 inzamelpunten in de gemeente. Dank aan de jeugd! De bomen worden door ons versnipperd en vervolgens omgezet naar biomassa (en dus energie die weer gebruikt wordt).