Wie wordt vrijwilliger van het jaar 2020?

U bekijkt een pagina uit het archief 01-12-2020

Dit jaar is het vrijwilligerswerk wellicht anders verlopen dan normaal. Vooral het directe contact met mensen was vaak niet mogelijk. Maar juist in deze tijd zijn mensen die klaarstaan voor een ander onmisbaar. Daarom reiken we dit jaar ook weer de prijs uit voor vrijwilliger van het jaar! Kent u iemand die echt het verschil maakt? Die het verdient het om eens in het zonnetje te worden gezet? Meld hem, haar of een hele groep dan aan als vrijwilliger van het jaar 2020!

Grote waardering voor vrijwilligerswerk

Want vrijwilligers die zich in Bronckhorst inzetten, bedanken wij graag met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’. “Er zijn in de hele gemeente ontzettend veel goede vrijwilligersinitiatieven. Elke vrijwilliger is belangrijk en de benoeming is zodoende een symbolische prijs, de verkozen vrijwilligers representeren alle vrijwilligers”, aldus wethouder Evert Blaauw. Met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ laat de gemeente z’n grote waardering blijken voor het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is van groot belang voor veel mensen in onze gemeente.

Jury kiest genomineerden

Een jury selecteert drie genomineerden uit alle aanmeldingen en kiest hieruit een winnaar. De jury let daarbij op de werkzaamheden die zijn verricht, het belang van de activiteiten en het aantal keren dat iemand is aangemeld. De winnaar wordt tijdens de (vanwege corona aangepaste) nieuwjaarsreceptie op 6 januari bekend gemaakt.

Voorwaarden voor nominatie

Ook als er al eens een vrijwilliger van een vereniging of groep is aangemeld of genomineerd, is het geen probleem om nogmaals een vrijwilliger aan te melden. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de nominatie van vrijwilligers voor de titel:

  • Vrijwilligers moeten actief zijn in georganiseerd verband, bijvoorbeeld bij stichtingen of verenigingen, bij professionele organisaties of bij religieuze organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke ondersteuning.
  • Ook kunnen inwoners van andere gemeenten die in Bronckhorst vrijwilligerswerk doen, aangemeld worden.
  • Individueel vrijwilligerswerk (zoals mantelzorg) komt niet in aanmerking, maar de overkoepelende organisaties (die zich bijvoorbeeld inzetten voor mantelzorgers) wel.
  • Vrijwilligerswerk op het gebied van politiek komt niet in aanmerking.
  • Personen die in het verleden een Koninklijke onderscheiding of het ereburgerschap hebben ontvangen, kunnen niet meedingen naar de titel.

Aanmelden

Tot en met 30 november 2020 kunnen personen of groepen aangemeld worden.  

Naar het aanmeldformulier 'Vrijwilliger van het jaar'