Wij zetten stappen op CO2-prestatieladder

Als gemeente geven we het duurzame voorbeeld door zelf stappen te zetten naar een energieneutraal Bronckhorst. De CO2-prestatieladder is een hulpmiddel dat ons helpt bij het verkleinen van onze eigen CO2-voetafdruk.

De certificering is een mooie stap naar ‘Bronckhorst energieneutraal in 2030’. De CO2-prestatieladder geeft inzicht in onze CO2-uitstoot. De ladder, die ontwikkeld is door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), brengt het energieverbruik, het brandstofverbruik en de zakelijke kilometers in kaart. De CO2-prestatieladder draagt zo bij aan meer bewustwording en het al op korte termijn verkleinen van de CO2-voetafdruk. We kunnen met concrete maatregelen aan de slag en houden u regelmatig op de hoogte over de voortgang.

Op 16 september 2019 wordt de gemeente beoordeeld door een officiële auditor. De auditor bezoekt ons gemeentehuis en de gemeentewerf en beoordeelt in hoeverre dit onderwerp op de werkvloer leeft. De verwachting is dat de gemeente het certificaat in het najaar van 2019 ontvangt. Tot nu toe zijn er drie gemeenten in Gelderland die een certificaat hebben behaald (Barneveld, Harderwijk en Renkum), en de provincie Gelderland zelf. Natuurlijk willen wij daar graag bij aansluiten.

Meer info

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we elkaar inspireren. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!

Wilt u meer weten? Kijk op de pagina 'Op Morgen, voor ons klimaat'