Wilt u een lintje aanvragen voor iemand?

U bekijkt een pagina uit het archief 15-06-2021

Bijna ieder jaar reikt de burgemeester vlak voor Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uit, ook wel bekend als de ‘lintjesregen’. Ook dit jaar konden we maar liefst elf unieke inwoners hiermee enorm verrassen! Daarnaast kunnen in de rest van het jaar ook inwoners met Koninklijk eremetaal worden onderscheiden, bijvoorbeeld als er sprake is van een jubileum of afscheid. Wellicht vraagt u zich af hoe de toekenning van zo’n onderscheiding in zijn werk gaat?

Voorwaarden

Iedereen kan voor iemand anders een Koninklijke onderscheiding aanvragen, maar niet iedereen komt ervoor in aanmerking. Aan het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn voorwaarden verbonden. Veel waarde wordt toegekend aan het uitoefenen van maatschappelijke functies die in de vrije tijd werden en nog worden vervuld en waarbij sprake is van bijzondere verdiensten. Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding begint vaak bij een vereniging/instelling of particulier die van mening is dat iemand een onderscheiding verdient. Via een aanvraagformulier, dat verkrijgbaar is via www.lintjes.nl, kunt u een verzoek indienen bij de burgemeester. Belangrijk is dat bij dit formulier zoveel mogelijk informatie over de betrokkene wordt gevoegd. Met andere woorden: een opsomming van de verdiensten en de duur daarvan moet de aanvraag ondersteunen.

Het kost wat tijd!

Als een aanvraag binnenkomt, start een uitgebreide procedure. Om te beginnen laat de burgemeester de aanvraag toetsen aan de gestelde criteria en verzamelt aanvullende informatie bij justitie en politie. Vervolgens worden de provincie, het Kapittel voor de civiele orden en het betrokken ministerie ingeschakeld om de aanvraag te beoordelen, voordat de Koning zijn handtekening onder de toekenning zet. Het is uiteindelijk een Koninklijke onderscheiding. Het zal duidelijk zijn dat een en ander veel tijd kost, zeker omdat de hele procedure strikt vertrouwelijk moet verlopen. Om voor de ‘lintjesregen’ in april 2022 de complete aanvraag tijdig bij de provincie aan te kunnen leveren, moet de gemeente al vóór 1 juli 2021 uw informatie hebben ontvangen! Voor meer info over het aanvragen van Koninklijke onderscheidingen kunt u terecht bij ons bestuurs- en directiesecretariaat via tel. (0575) 75 02 50 of de site www.lintjes.nl raadplegen.