Woningbouw binnen straal 2km van geitenhouderij kan door geitenstop

U bekijkt een pagina uit het archief 21-12-2021

Vorige week besloot de gemeente woningbouwinitiatieven in de nabijheid van professionele geitenhouderijen door te laten gaan. Dit besluit volgt op de eerder afgekondigde geitenstop van de provincie Gelderland. De provincie besloot hiertoe vanwege onderzoek naar de gevolgen van geitenhouderijen op de volksgezondheid.

Vervolgonderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s laat nog langere tijd op zich wachten en de woningnood is op dit moment groot. De gemeente gaat ervan uit dat woningbouwplannen in het gebied volgens de ruimtelijke ordeningswetgeving met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat medewerking kunnen krijgen.

Eind 2017 werd uit VGO-onderzoek (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) duidelijk dat zich in een straal van 2 kilometer rond geitenbedrijven een verhoogd risico op longontsteking voordoet. Omdat de oorzaak nog onduidelijk was/is besloot de provincie tot een geitenstop. Door deze geitenstop is elke vorm van uitbreiding van dieren binnen geitenhouderijen voorlopig uitgesloten. De uitkomsten van het benodigde VGO-vervolgonderzoek naar de mogelijke bronnen van de verhoogde kans op longontstekingen rond geitenhouderijen werden eigenlijk in 2020 verwacht, maar door de coronapandemie is dit opgeschort. Nu is de verwachting dat de resultaten van het onderzoek medio 2024 bekend worden. Omdat niet met zekerheid gesteld kan worden dat ook daadwerkelijk kans bestaat op gezondheidsrisico’s en woningbouw door de huidige woningnood een groot maatschappelijk belang dient, is besloten woningbouwinitiatieven in de nabijheid van geitenhouderijen doorgang te laten vinden. Mogelijke initiatieven in de gebieden worden getoetst aan onze woonvisie (bijvoorbeeld bouwen voor starters en ouderen) en de geldende ruimtelijke regels voor de volksgezondheid en de omgeving.

In Bronckhorst zijn zes geitenhouderijen en een aantal daarvan ligt binnen van een straal van 2 kilometer van gebieden waar volgens de woonvisie woningbouw mogelijk is, zoals aan de randen van dorpen en bepaalde delen van het buitengebied.