Woningen in Mammoetschool Velswijk

U bekijkt een pagina uit het archief 30-12-2021

B en w zijn in principe akkoord gegaan met de verkoop van de Mammoetschool in Velswijk voor het realiseren van zes appartementen in het pand en één twee-onder-een-kapwoning op het terrein.

De initiatiefnemers gaan uit van duurzaam hergebruik van het bestaande gebouw, waarbij de nieuwe woningen gasloos worden. Met de koopappartementen richten we ons op jongeren en senioren. De bouwkavel is geschikt voor doorstromers. We zijn blij met het initiatief: het past bij de woonvisie om de woningbouw te versnellen door inzet van overtollig gemeentelijk vastgoed. Omdat het ook om een belangrijk project voor de leefbaarheid van Velswijk gaat, is de dorpsbelangenorganisatie (Dbo) in Velswijk betrokken bij dit proces.

Voor de realisatie van de bouwkavel is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Dit gaat volgens de reguliere procedure, waarbij de initiatiefnemers zelf zorgdragen voor de benodigde onderzoeken. Ook krijgen de initiatiefnemers opdracht om vooraf met de buurt in gesprek te gaan over het plan. Bij geen onoverkomelijke bezwaren gaat de gemeente over tot definitieve verkoop.

Vanaf de sluiting van basisschool de Mammoet in juli 2018 is er op verschillende manieren geprobeerd om een herbestemming te vinden voor de locatie en het gebouw. Dbo Velswijk en gemeente zochten samen naar de mogelijkheden voor herbestemming. Er is onder andere gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw te verhuren aan de Omgevingsdienst Achterhoek. Ook heeft de locatie al meerdere keren te koop gestaan.