Zet uw sociaal idee in bloei!

U bekijkt een pagina uit het archief 18-12-2018
Wethouder Evert Blaauw reikt de cheque Sociaal Idee uit

De gemeente wil graag nieuwe zorg- en welzijnsinitiatieven - sociale ideeën - een kans geven. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Hebt u een idee of plan, waardoor mensen, jong of oud, langer zelfstandig hun leven kunnen leiden of mee kunnen blijven doen in de maatschappij? En zijn bij de uitvoering van dit idee inwoners betrokken? Het begint met een telefoontje of mailtje naar ons: (0575) 75 02 50 of info@bronckhorst.nl. U krijgt een eerste reactie op uw idee en we nemen met u de aanvraagprocedure door. Aarzel niet, zet uw sociaal idee in bloei! Lees de rest van het bericht voor een mooi voorbeeld en de aanvraagprocedure.

Let op: de regeling eindigt op 31 december 2018! Uw subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 december 2018 bij ons binnen zijn om nog in behandeling genomen te worden. Aanvragen nemen wij in behandeling op volgorde van binnenkomst, mits het beschikbare bedrag voor deze regeling nog niet volledig benut is.

Laatste spreekuur ideeëndokter

Het laatste spreekuur van Johan Godschalk, de ideeëndokter, is op vrijdag 14 december. Johan zit van 09.00 tot 12.00 uur klaar in de kantine van het gemeentehuis. U kunt bij hem terecht voor tips om uw idee te laten groeien of voor nuttige contacten die uw idee een zetje kunnen geven.

Mooi voorbeeld

Ontmoeting en creativiteit in De Kei in Steenderen

De Stichting Welzijn Steenderen zet zich al meer dan 30 jaar in voor de leefbaarheid in Steenderen en omgeving. In het voormalige gebouw van de Joannesschool zag de stichting een unieke plek voor een nieuw ontmoetingscentrum. Van taalles tot houtbewerking, van internetcafé tot activiteiten voor kinderen, het aanbod is enorm divers. De Kei is het centrum voor activiteiten en ontmoetingen voor jong en oud. Binnenkort start bovendien een Dorpslab, waar inwoners hun ideeën en wensen kunnen delen. Om dit te kunnen realiseren vroeg de stichting innovatiesubsidie aan bij de gemeente. 

Geert Postma, voorzitter van de stichting, vertelt: “We willen graag dat het dórp eigenaar van het gebouw wordt, niet alleen wij als stichting. Daarom moeten we professionaliseren en experimenteren. We willen activiteiten bieden waar behoefte aan is. Maar daar hebben we wel de mensen in het dorp bij nodig. Om het programma te vullen en het een plek van de gemeenschap te maken. De positieve energie en creativiteit die mensen in huis hebben jagen we graag aan met het Dorpslab.” Op 28 november 2018 kreeg de stichting een innovatiecheque uitgereikt door wethouder Evert Blaauw. De wethouder: “De Stichting Welzijn is een actieve groep mensen, die iets heel moois neerzetten in Steenderen. Ze proberen niet alleen zelf vernieuwend te zijn met de activiteiten die ze organiseren, maar spreken juist de kracht van de gemeenschap aan. Dat past goed bij ons uitgangspunt om initiatieven bij inwoners te laten, en als gemeente waar nodig te faciliteren. Deze cheque is een stimulans voor de stichting om De Kei verder uit te bouwen.”

Vertrouwen

Postma: “Het mooie van deze innovatiesubsidie is dat we als initiatiefnemer het vertrouwen krijgen. Natuurlijk moet je plan op hoofdlijnen kloppen, maar de details mogen we nu gaandeweg invullen. Dat geeft ons de kans dingen uit te proberen, want je weet niet altijd vooraf of iets een succes wordt. Het betrekken van jongeren is bijvoorbeeld een uitdaging. Met een eigen sleutel én vooraf duidelijke afspraken hebben we ook hen mede-eigenaar gemaakt. Door vertrouwen te geven proberen we hun creativiteit aan te wakkeren. Er zijn nu al plannen voor een jeugdsoos en een cursus vloggen: dat is toch prachtig! Met de nieuwe keuken die in het dorpshuis komt krijgen ook koken en eten een centrale plek in het dorpshuis. Want samen eten is het nieuwe ontmoeten.”

Dorpslab

“Binnenkort gaat het nieuwe Dorpslab van start. Omdat mensen vaak fantastische ideeën hebben, maar niet weten hoe ze die kunnen uitvoeren. Daar springen wij in. Verschillende mensen met een groot netwerk houden wekelijks spreekuur, zodat mensen hun ideeën kunnen delen. Samen kijken we dan hoe ze deze ideeën vorm kunnen geven, welke partijen ze daarvoor nodig hebben en welke verbindingen we kunnen leggen. De ideeën kunnen heel divers zijn: activiteiten, voorzieningen of bijvoorbeeld het starten van een bedrijf. Wij willen er aan bijdragen dat inwoners zelf in actie komen, zodat Steenderen een dorp in beweging is! Het Dorpslab kan straks misschien een proeftuin zijn voor andere dorpen, om ervaringen te delen, van elkaar te leren en samen te werken.“

Hoe moet ik beginnen?

In grote lijnen ziet de aanvraagprocedure er zo uit:

En nu uw idee!

Wethouder Evert Blaauw van zorg en welzijn: “Mooi om te zien hoe betrokken inwoners de handen ineen slaan om hun dorp vitaal te houden. Hebt u ook een sociaal idee? Wij horen graag van u. Er is veel mogelijk!”