Zorgen om iemand met psychische kwetsbaarheid?

U bekijkt een pagina uit het archief 21-01-2020

Heeft de buurvrouw al een tijdje haar gordijnen dicht? Gedraagt iemand zich verward? Of lijkt het alsof iemand in een sociaal isolement is geraakt? Neem dan contact op met het advies- en meldpunt verward gedrag. Het advies- en meldpunt verward gedrag neemt meldingen aan voor de regio’s Midden IJssel, Oost-Veluwe en de Achterhoek.

Wat gebeurt er als ik bel?

U krijgt een medewerker, een zogeheten triagist aan de lijn. De triagist geeft u advies. Het kan ook zijn dat de triagist een melding maakt bij de gemeente. In dat geval bekijkt de gemeente welke opvolging het meest passend is voor de melding. Zo kan een melding worden opgepakt door het sociale team.

Waarom bestaat dit advies- en meldpunt?

Als gemeente willen we eerder ondersteuning bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij is vroegtijdig signaleren belangrijk. Om de signalen binnen te krijgen, is dit advies- en meldpunt in het leven geroepen. Op deze manier kunt u tijdig uw zorgen uiten en kunnen we, indien nodig, ondersteuning starten.

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ van kracht

Hebt u het vermoeden dat iemand gedwongen zorg nodig heeft? Vanaf 1 januari 2020 kunt u hiervan ook melding doen bij het Advies- en meldpunt verward gedrag. Bij een melding in het kader van de Wet verplichte GGZ wordt door de gemeente een verkennend onderzoek ingesteld.

Meer info

Advies- en meldpunt verward gedrag

Dagelijks bereikbaar van 08.30 tot 23.00 uur via tel. (088) 933 55 00.

Is er sprake van een acute noodsituatie? Bel dan 112. Hebt u vragen of zorgen rondom zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordpreventielijn via 0900-0113 of kijk op www.113.nl. Beide telefoonnummers zijn anoniem, gratis en 24 uur per dag bereikbaar.