Financiële regelingen ondernemers

Ondernemers, werkenden en bedrijven blijven te maken hebben met coronamaatregelen. Daarom is het steunpakket verlengd voor het gehele eerste kwartaal van 2022. Alle financiële regelingen die open staan vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aanvraag bijstand

Als u financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

Bbz biedt twee mogelijkheden:

  • Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven kunt u een aanvullende uitkering krijgen.
  • Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen via het ROZ.  

Voor meer informatie kunt u zich melden bij de ROZ groep (https://www.rozgroep.nl/).

Belastingmaatregelen

Voor de gemeentelijke belastingen (zoals onroerende zaakbelasting, toeristenbelasting) kunnen ondernemers betalingsafspraken maken. GBTwente, die de belastingaanslagen en -inning voor de gemeente verzorgt, biedt het volgende:

  • Ondernemers kunnen met GBTwente betalingsregelingen afspreken voor uitstel van betaling.
  • Ondernemers met aanslagen boven € 6.900 krijgen de mogelijkheid van automatische incasso.

Betalingen door gemeente

De gemeente is overgegaan op versneld betalen van binnenkomende facturen van haar leveranciers.