Pas op voor criminele investeerders in de horeca

U kunt maar 1x nee zeggen. Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van contante leningen of giften. Zij beschikken immers vaak over grote hoeveelheden contant geld, dat zij met bijvoorbeeld drugshandel hebben verdiend. Het is voor hen interessant om dit contante geld te investeren in horeca. Zo wordt het geld witgewassen. U wordt overgehaald of gedwongen om contracten met leveranciers af te sluiten tegen hoge tarieven, bijvoorbeeld als voorwaarde bij een lening.

Iemand wil uw pand huren maar is onduidelijk over de activiteiten waarvoor hij of zij het pand wil gebruiken. U loopt het risico dat het pand wordt gebruikt voor productie van drugs, opslag van illegale handelswaar, illegale onderhuur of illegale kamerverhuur.

Hoe herkent u een criminele investeerder?

Het aanbod is afkomstig van personen die gelieerd zijn aan een criminele motorclub. De investeerder vraagt een extreem hoge rente of gebruikt geweld en bedreigingen om de schuld te innen. Dit noemen we Loan Sharks. Ze zijn vaak betrokken bij georganiseerde misdaad. De investeerder ontwijkt vragen of levert gevraagde informatie niet aan. Wanneer u als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. U loopt grote risico’s. Uw pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. U kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag van uw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. U kunt maar één keer nee zeggen!

Geen weg meer terug, wat kunt u doen?

Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak duidelijk dat u geen zaken doet met degene die het aanbiedt. Lees de kleine lettertjes, waar tekent u exact voor? Kijk goed met wie u in zee gaat. Ook bij een bedrijfsovername. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel. De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die u tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor u mogelijk is. Voor een overzicht van de steunmaatregelen in verband met deze coronatijd kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Doe melding

Vertrouwt u het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).