Verzamelwebsite voor protocollen

Protocollen zijn nodig om algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van de werkvloer, het sportveld of de school. Dat vereist maatwerk. Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk en zij hebben coronaprotocollen opgesteld. Voor deze protocollen is een aparte website: www.mijncoronaprotocol.nl. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche zelf. Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging horend bij de sector. Ze betrekken hierbij ook werknemers, bijvoorbeeld via vakbonden. Het brancheprotocol is een advies/richtlijn van de branche en heeft geen juridische status.