Verzamelwebsite voor protocollen

Protocollen zijn nodig om de algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van de werkvloer, het sportveld of de school. Dat vereist maatwerk: hoe houdt u 1,5 meter afstand in een kantoortuin? Hoe voorkomt u dat medewerkers bij elkaar hoeven te zitten met lunch? Hoe voorkomt u dat mensen in rijen dichtbij elkaar komen te staan? Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk en zij werken hard om voor de eigen werkomgeving een protocol op te stellen of hebben dat al gedaan. Voor deze protocollen is een aparte website.

De website www.mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen, wordt constant aangevuld en biedt zo een overzicht van de beschikbare protocollen. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche zelf. Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging horend bij de sector. Ze betrekken hierbij ook werknemers, bijvoorbeeld via vakbonden. 

Het brancheprotocol is een advies/richtlijn van de branche en heeft geen juridische status. De tijdelijke covidwet heeft de  juridische status en is bepalend voor wat wel of niet is toegestaan, ongeacht een brancheprotocol. Daarnaast moet de ondernemer of de exploitant de ruimte zo inrichten dat de geldende maatregelen kunnen worden nageleefd. Ook moet zij hierop toezien. Bij excessen wordt opgetreden.