Ondersteuningsverklaringen

Icon

Ondersteuningsverklaringen zijn alleen vereist wanneer een partij voor het eerst deelneemt aan de verkiezing; bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel(s) heeft behaald, of deelneemt met een blanco lijst (zonder aanduiding).

Voor de ondersteuningsverklaring gelden de volgende voorwaarden:

  • Op de ondersteuningsverklaring moeten de kandidaten op dezelfde wijze en   in dezelfde volgorde worden vermeld als op de kandidatenlijst;
  • De ondersteuner moet binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt zelf als kiezer geregistreerd staan;
  • De ondersteuner mag een op de lijst voorkomende kandidaat zijn
  • De ondertekening van de verklaring kan tussen maandag 3 januari 2022 tot en met maandag 31 januari 2022 aan de publieksbalie in het gemeentehuis, Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld). Het is dus niet de bedoeling dat de verklaring voor het bezoek aan het gemeentehuis al ondertekend is. Voor dit product mag u zonder afspraak langskomen maar met het oog op covid-19 adviseren wij een afspraak te maken om drukte in de publieksruimte zoveel mogelijk te voorkomen. Een afspraak maken kan online via onderstaande button of telefonisch via (0575) 75 02 50. 
  • De kiesgerechtigde mag maar 1 ondersteuningsverklaring afleggen en dient zich daarbij te legitimeren. Tekent de ondersteuner meerdere verklaringen, dan zijn deze allemaal ongeldig. Is een ondersteuningsverklaring niet geldig (bijv.: meerdere verklaringen afgelegd) dan is er voor deze ondersteuningsverklaring geen herstel mogelijk. Zou daardoor het voorgeschreven aantal van 20 niet gehaald worden, dan kan dit verzuim binnen de daarvoor geldende termijn worden hersteld door nieuwe ondersteuningsverklaringen af te leggen aan de publieksbalie. Het is daarom verstandig meer dan 20 ondersteuningsverklaringen in te leveren.
  • Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

De burgemeester of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar gaat na of de ondertekenaar als kiezer in zijn gemeente is geregistreerd. Als dit het geval is, wordt dit op de verklaring aangetekend. De kiezer krijgt het ondertekende formulier terug en levert dit in bij de partij waarop de ondersteuningsverklaring betrekking heeft.

Op afspraak

Wij werken op afspraak. Van 3 januari tot en met 31 januari 2022 kunt u een afspraak maken voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring.

Bij de afspraak heeft u het volgende nodig:

  • de nog niet ondertekende ondersteuningsverklaring, door de partij aan u verstrekt.
  • een geldig legitimatiebewijs.

Afspraak maken afleggen ondersteuningsverklaring