Oude gemeentehuis Hengelo (Gld) in de verkoop

Er wordt gezocht naar een onderscheidende en levensvatbare invulling die past bij het karakter van het gebouw en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Lees hieronder alle informatie over het pand, de gezochte inhoud/functie, de financiën en de procedure. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Gerrits Makelaardij in Hengelo (0575) 46 55 25 of kijken op www.gerritsmakelaardij.nl.  Beschrijving

 • Het oude gemeentehuis is een markant en beeldbepalend gebouw gunstig gelegen aan de Raadhuisstraat 20, in het centrumgebied van Hengelo (Gld).
 • De begane grond bestaat uit diverse vertrekken met een oppervlak van circa 325 m² . De bovenverdieping is circa 210 m² . De kavelgrootte is 532 m²
 • Het pand zelf biedt veel mogelijkheden voor een horeca-, dienstverlenings- of detailhandelsfunctie.
 • Het pand staat in de nabijheid van Albert Heijn en overige winkels als Action, Plus en Kruidvat.
 • In de directe omgeving is voldoende parkeerruimte.
 • Direct achter het oude gemeentehuis komt volgend jaar een gezondheidscentrum dat plaats biedt aan drie huisartsen, een fysiotherapeut en overige zorgverleners.
 • Voor dit gebied is een duidelijke visie gemaakt die de komst van meer winkels en horeca in een sfeervol en gezellig centrum stimuleert.
 • Het is in 1853 gebouwd als dorpsschool met twee klassen en een onderwijzerswoning. Na een grondige verbouwing volgens een ontwerp van architect Enklaar uit Ruurlo is in 1885 het gemeentehuis hier gevestigd. Van 2005 tot 2010 werkte de gemeente Bronckhorst in dit voormalige gemeentehuis.

Inhoud/functie

Het oude gemeentehuis is een markant en beeldbepalend gebouw met een bepaalde historie. De toekomstige invulling en gebruik van het pand moeten passen in de toekomstvisie voor het centrum van Hengelo. Bij de beoordeling van de ingediende plannen is het volgende van belang:

 • In het Bestemmingsplan Stedelijk gebied Bronckhorst heeft de locatie de bestemming ‘Centrum’ . Binnen deze bestemming zijn onder meer (ambachtelijke) bedrijven, detailhandel, dienstverlening, cultuur en ontspanning en horeca toegestaan.
 • Het plan is uniek en onderscheidend voor Hengelo. De voorkeur gaat uit naar functies die een impuls geven aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in het gebied en een stevige bijdrage leveren aan een vitaal centrum. Een goede, heldere onderbouwing en motivatie vormt onderdeel van het plan.
 • Onder voorwaarden is het creëren van een of twee woningen mogelijk. Wanneer de financiële haalbaarheid onder druk staat en het plan een samenhangend geheel vormt dan kunnen eventueel 2 wooncontingenten op de verdieping worden toegevoegd. 
 • Het plan voorziet in het herstel van de kwaliteit van het gebouw met bijbehorende ruimtelijke uitstraling en specifieke aandacht voor het historische karakter.
 • De omgeving van de locatie maakt integraal onderdeel uit van het plan. Enerzijds zorgt de invulling van het pand niet voor onevenredig veel verkeer, hinder/overlast, etc.  Anderzijds draagt een goede inrichting van de omgeving en de openbare ruimte bij aan de ruimtelijke kwaliteit.

Financieel

De vraagprijs bedraagt € 129.000,- k.k.  De indiener levert bij het plan het volgende aan:

 • Een overzicht van de investeringen in de kwaliteitsverbetering van het pand. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de inzet om het pand te herstellen en op te knappen, maar ook naar de kwaliteitsverbetering gericht op de toekomst.
 • Een financiële onderbouwing van de gewenste activiteiten. Aan de hand van een ondernemersplan met een meerjarenperspectief wordt duidelijk dat het plan (zelfstandig) levensvatbaar en haalbaar is.

Procedure

De gemeente voert een zo open en transparant mogelijke procedure. Die ziet er als volgt uit:

 • De indieners van de vorige ronde worden benaderd om opnieuw mee te doen
 • De projectaanbieding wordt gepubliceerd in de lokale en regionale dagbladen, alsmede via sociale media, waarna geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen tot uiterlijk 31 januari 2019 om plannen in te dienen.
 • Via Gerrits Makelaardij, via Funda en via de gemeentelijke website zijn de uitgangspunten na te lezen. Nadere info wordt verstrekt door de makelaar, die ook  eventuele bezichtigingen verzorgt.
 • In februari 2019 zal een brede commissie zich buigen over de ingediende plannen en een gemotiveerd advies opstellen voor het college. De commissie streeft ernaar advies uit te brengen binnen 4 weken na sluiting van de indieningstermijn.
 • In de commissie, onder voorzitterschap van de wethouder Vastgoed, hebben zitting vertegenwoordigers van de relevante gemeentelijke beleidsvelden, een afgevaardigde van de Hengelose ondernemers en een lid van de werkgroep Vitale Kern Hengelo.
 • Bij de beoordeling weegt de kwaliteit van het plan zwaar mee. De verkoopprijs is ondergeschikt, zolang het plan duurzaam en exploitabel is.
 • Mogelijk wordt een beperkt aantal indieners verzocht om de plannen nader uit te werken op inhoud en financiën alvorens een definitief besluit te nemen over de gunning.
 • Het college van b en w streeft naar het nemen van een besluit over de verkoop in maart 2019.

Meer info

Reageer voor 31 januari

Wilt u meer informatie? Vraag de speciale infoset aan bij Gerrits Makelaardij in Hengelo (0575) 46 55 25. Of kijk voor meer informatie op www.gerritsmakelaardij.nl. U kunt tot 31 januari 2019 reageren.