Ouder en kind

 • Maatregelen onderwijs - Update 25 juni

  Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan sinds 8 juni weer volledig naar school. Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan sinds 11 mei weer volledig naar school. De noodopvang is per 1 juli alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente.

 • Jeugd kan weer naar school - update 16 juni

  Sinds 8 juni zijn de basisscholen weer 100% open.. Ook de buitenschoolse opvang is per 8 juni open gegaan. Kinderen worden in principe weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract. Het voortgezet onderwijs mag sinds 2 juni open. Scholen hebben  maatregelen genomen zodat 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

 • Update ZOOV School Coronavirus

  ZOOV School werkt hard om het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs vanaf 11 mei weer op te starten. ZOOV School informeert alle betrokkenen zoals ouders en/of verzorgers, vervoerders en chauffeurs zo snel mogelijk. Wilt u gebruik maken van noodopvang en heeft uw zoon of dochter recht op leerlingenvervoer? Dan kunt u contact nemen met ZOOV School via tel. (088) 90 08 900.

 • Kind weer naar sport

  Ouders van kinderen raden wij aan de informatie van de sportverenigingen in de gaten te houden voor de start van trainingen en andere activiteiten. Zijn uw kinderen geen lid van een sportvereniging? Ook zij mogen meedoen!

 • Maatregelen onderwijs vanaf 11 mei - Update 23 april

  Vanaf 11 mei openen het basisonderwijs en de dag- en gastouderopvang hun deuren weer. Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan voorbereidingen treffen zodat leerlingen vanaf 2 juni weer (deels) naar school kunnen. Lees verder wat de maatregelen precies zijn. 

 • Blijven bewegen

  Onze combinatiefunctionarissen (die activiteiten organiseren om sport, cultuur en onderwijs met elkaar te verbinden) zetten speciaal voor schoolkinderen in deze weken iedere week een bewegingsfilmpje online (behalve in de meivakantie). De scholen krijgen deze toegestuurd voor hun leerlingen en zetten deze aan hen door. Hiermee kunnen kinderen na hun schoolwerk kiezen voor deze leuke buitenactiviteiten. In plaats van achter de PlayStation of XBOX. Bewegen is gezond en kan ook prima door afstand te bewaren. Mooi dat er veel gebruik van wordt gemaakt (ruim 2.000 views)!

 • Compensatie eigen bijdrage ouders bij kinderopvang via gemeentelijke regelingen - Update 23 april

  De gemeente heeft besloten ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regeling te compenseren voor de eigen bijdrage aan de kosten van kinderopvang. Deze compensatie volgt op de eerdere compensatieregeling voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen van het rijk.

 • Zorg voor jeugd tijdens de coronacrisis - 6 april

  Om er zeker van te zijn dat de scholen en de kinderopvangorganisaties het (digitale) onderwijs en de opvang die nodig is, kunnen (blijven) aanbieden, hebben wij nauw contact met verschillende betrokken organisaties, de kinderopvang en scholen.

 • Noodopvang voor kinderen tussen 0-12 jaar van ouders met cruciale beroepen

  In Bronckhorst hebben de scholen en kinderopvangorganisaties de kinderopvang goed geregeld. Wij hebben hierover als gemeente regelmatig contact met hen. De manier waarop zij dit opgezet hebben en hun werk doen, verdient een groot compliment. Als minimaal een van de ouders een vitaal beroep heeft, de kinderen geen symptomen hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) en informele opvang niet (meer) mogelijk is, kunnen deze ouders met hun kinderen bij de opvang terecht.

Meer info

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Via tel. (0575) 75 02 50 of ons contactformulier. Samen staan we sterk!