Beeldmerk (logo) en fotomateriaal

Icon

Het beeldmerk (logo) van de gemeente Bronckhorst is onderdeel van de huisstijl. De gemeente Bronckhorst heeft het auteursrecht en merkrecht op dit beeldmerk. Het mag niet zonder toestemming van het college door derden worden gebruikt.

Deze toestemming is ook nodig voor het gebruik van fotomateriaal en afbeeldingen van deze website.