Privacy

U heeft er recht op dat de gemeente Bronckhorst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch. Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van een nieuwsbrief
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om iets bij u af te leveren
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente Bronckhorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Bronckhorst verstrekt uw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting alleen aan overheids- of maatschappelijke instellingen zoals de belastingdienst of pensioenfondsen, dus nooit aan commerciële bedrijven en particulieren. Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke organisaties gegevens over u ontvangen.

Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Bronckhorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Via onze website kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ook een algemene vraag stellen of melding doen over het gebruik van persoonsgegevens door de gemeente Bronckhorst. Onderaan deze pagina leest u hoe u dat kunt doen.

Beveiliging

Gemeente Bronckhorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Onderaan deze pagina heeft u de mogelijkheid een melding hierover in te dienen. 

Uw websitebezoek

Gemeente Bronckhorst gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees meer over de cookies op bronckhorst.nl.

Telefoon-, whatsapp- en chatgesprekken

Telefoon-, WhatsApp- en chatgesprekken kunnen door de gemeente worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de diverse netwerken zelf. Leest u de privacyverklaringen van de diverse sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

Ter bescherming van uzelf adviseren we u om geen persoonsgegevens of andere persoonlijke informatie, bijvoorbeeld adresgegevens, openbaar via sociale media met ons te delen. Wilt u dergelijke gegevens met ons delen stuur ons dan een privébericht via sociale media of neem op een andere manier contact met ons op.

Meer over onze dienstverlening via sociale media leest u op de pagina Sociale media van gemeente Bronckhorst.

Bewakingscamera's

Rondom het gemeentehuis staan bewakingscamera's. Dit is nodig omdat er met regelmaat sprake is van ongewenst bezoek. Voor het gebruik van deze camera's is een protocol opgesteld. Dit protocol beoogt de privacy van medewerkers én bezoekers van het gemeentehuis te waarborgen. U vindt het 'Protocol cameratoezicht' onderaan deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Ook in onze regelgeving is meer informatie te vinden:

Meer info

Verzoek, melding of vraag stellen?

U heeft recht op:

 • inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG)
 • herstel (rectificatie) en aanvulling (artikel 16 AVG)
 • beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
 • een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 22 AVG)
 • het maken van bezwaar tegen een gegevensverwerking (artikel 21 AVG)
 • dataportabiliteit (het op uw verzoek doorgeven van persoonsgegevens) (artikel 20 AVG)
 • vergetelheid (uw gegevens te laten wissen) (artikel 17 AVG)

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn?  Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Heeft u aanwijzingen van misbruik? Of wilt u meer weten over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Bronckhorst? Laat het de Functionaris Gegevensbescherming weten! Hij beoordeelt uw melding of vraag en neemt contact met u op.

Doorgeven melding of vraag stellen over het gebruik van persoonsgegevens

Wilt u gegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen? Op de pagina ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’ leest u wat uw rechten zijn en hoe u een verzoek in kunt dienen.

Naar de pagina 'Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen'

Bijlage(n)