Bloemenbuurt Zelhem - wijk van de toekomst

Samen aan de slag in de Bloemenbuurt: bestaande woningen duurzaam en energiezuinig maken én een klimaatbestendige en groen leefomgeving. Zo wordt de Bloemenbuurt in Zelhem een wijk van de toekomst.

In vier straten in de Bloemenbuurt zijn ProWonen en de gemeente al bezig met het toekomstbestendig maken van woningen en openbare ruimte. De gemeente wil hier een vervolg aan geven voor de gehele Bloemenbuurt. En dat doet ze graag samen; met de buurtbewoners, ProWonen en allerlei lokale en regionale partners die kunnen bijdragen aan een duurzame en energiezuinige woningen en een klimaatbestendige en groenere openbare ruimte. De ervaringen die hiermee opgedaan worden, dienen als voorbeeld voor de aanpak “op weg naar Aardgasvrij”in de rest van de gemeente.

Volkshuisvestingsfonds

De Bloemenbuurt in Zelhem krijgt vanuit het Volkshuisvestingsfonds een aanzienlijke bijdrage in de kosten voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van particuliere woningen. De Bloemenbuurt past in de randvoorwaarden die het Rijk aan dit fonds stelt. De wijk bestaat uit een mix van sociale huurwoningen en particuliere woningen, waarvan een deel verouderd is. In de zomer van 2021 werd bekend dat de subsidie is toegekend. Het hoofddoel is het zetten van twee energielabel-stappen of om stappen te zetten naar minimaal energielabel B. Daarnaast is er ook budget beschikbaar voor achterstallig onderhoud, het levensloopbestendig maken van woningen en klimaatmaatregelingen.

Bijdrage voor huiseigenaren

Huiseigenaren kunnen met het fonds een bijdrage in de kosten krijgen voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de woning. Zo hoeven ze zelf nog maar een klein deel te betalen. Zo kan een woning eenvoudig duurzaam en energieneutraal worden en kan op de energiekosten worden bespaard. Het geld is bedoeld voor het nemen van maatregelen als:

  • Het huis klaarmaken om van het aardgas af te gaan.
  • Het huis isoleren.
  • De regenpijp afkoppelen van het riool.
  • Het huis geschikt maken om er ook op oudere leeftijd te kunnen wonen.
  • De wijk beter bestand maken tegen hitte en overstroming.
  • Zorgen voor meer groen en natuur in de wijk.

De gemeente en ProWonen trekken samen op om kansen en mogelijkheden voor huurwoningen en hun bewoners te benutten.

Samen met bewoners!

Afgelopen oktober startte het project met drie startbijeenkomsten met buurtbewoners. We gingen in gesprek en deelden ideeën en wensen om zo samen de juiste dingen te gaan oppakken en aanpakken. De mening van de buurt zelf en de ideeën en wensen voor eigen huis, voor eigen tuin en voor de buurt vormen namelijk het vertrekpunt om als gemeente de subsidie-keuzepakketten uit te werken. Uiteraard wel binnen de grenzen die het Volkshuisvestingsfonds zelf stelt. Deze subsidie-keuzepakketten laten we aansluiten bij de plannen en acties rondom huurwoningen en de buurt als geheel.

De opbrengst van de drie startbijeenkomsten vindt u onderaan de pagina.

Planning en uitvoering

Een groot aantal buurtbewoners gaf zich tijdens deze startbijeenkomsten op voor de buurtwerkgroep. Deze groep gaat op een groot aantal punten meedenken en meedoen in alle vervolgstappen, samen met de gemeente, ProWonen en andere organisaties zoals Agem en lokale leveranciers.

In de loop van 2022 moeten een projectplan, een plan van aanpak en een definitieve kostenraming gereed zijn. Op basis van deze input wordt een uitvoeringsregeling gemaakt zodat duidelijk is wie waarvoor welke bijdrage kan vragen en wat op welk moment in gang gezet kan worden. We streven ernaar dat de gemeenteraad rond de zomer van 2022 de regeling vast stelt.

Samen met gemeente Doetinchem, Berkelland en Regio Achterhoek

De aanvraag bij het volkshuisvestingsfonds is samen met de gemeente Doetinchem, Berkelland vanuit de Regio Achterhoek ingediend. Het volkshuisvestingsfonds is gericht op woningeigenaren en de bijdrage aan Bronckhorst voor particuliere eigenaren in de Bloemenbuurt is 1,1 miljoen euro verdeeld over 10 jaar. Daarnaast financieren de provincie en de gemeente ook een deel. De bedoeling is dat er voor 2,2 miljoen euro aan maatregelen wordt genomen in zeker 250 woningen van de ongeveer 440 particuliere woningen in de hele Bloemenbuurt. Hierbij zetten minimaal 180 woningen twee energielabel stappen of hebben minimaal de stap naar energielabel B gezet.

Coalitieprogramma ‘Gewoon doen! Doet u mee?’

Het project in de Bloembuurt draagt bij aan de ‘Kwaliteit van leefomgeving’ en ‘Duurzaamheid vanuit realisme’, twee speerpunten uit het coalitieprogramma ‘Gewoon doen! Doet u mee?’.