Bossenproject

Verspreid over de gemeente Bronckhorst liggen honderden kleine bossen met een oppervlakte van 1 hectare of minder. Deze kleine bosjes hebben een belangrijke functie voor het landschap en de natuur in de omgeving. Tijdig en geregeld onderhoud is noodzakelijk, maar vaak ontbreekt het de eigenaar aan tijd of middelen om het bosje goed te beheren. Met verschillende partijen zijn deze bosjes in de afgelopen jaren onderhouden om zo de landschaps- en natuurwaarde te verhogen.

Het onderhoud aan deze kleine particuliere bospercelen met achterstallig onderhoud voerden we uit onder de naam 'Bossenproject'. De financiering van het project bestond uit een bijdrage van de provincie, de VNC en de gemeente Bronckhorst. Ook de eigenaren van de bospercelen hebben meebetaald.

Het bossenproject valt niet meer onder de subsidieregeling landschap van de provincie. Wilt u weten welke mogelijkheden er nog wel zijn? Neem dan contact met ons op.