Bronckhorster bestemmingsplannen: van 10 naar 2

Tot voor kort hadden we zeven hoofd-bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied (de kernen) en drie voor het landelijk gebied (buitengebied). In deze 10 plannen waren de bestaande regelingen samengebracht in één plan per deelgebied, maar ze voorzagen niet in grote nieuwe ontwikkelingen. We brengen dit aantal terug naar twee bestemmingsplannen: één voor het stedelijk gebied en één voor het landelijk gebied. 


Waarom van 10 naar 2 bestemmingsplannen?

We voegen de plannen samen omdat:

  1. we enkele onvolkomenheden in bestemmingsplannen constateerden, deze kunnen we nu herstellen
  2. er sprake is van gewijzigde inzichten en feitelijk nieuwe situaties, deze kunnen nu ook meegenomen worden
  3. zaken eenvoudiger moeten, met minder procedures en meer flexibiliteit (deregulering). We proberen hieraan tegemoet te komen
  4. we het aanpassen van bestemmingsplannen anders gaan organiseren. Daarbij spelen efficiency, kostenbeheersing en de toekomstige Omgevingswet een belangrijke rol. In plaats van afzonderlijke procedures voor ieder individueel plan, bundelen wij plannen en brengen wij deze twee keer per jaar als één plan voor het stedelijke gebied en één plan voor het landelijk gebied in procedure. Het is dan ook nodig om met deze twee een goede basis voor deze nieuwe systematiek te leggen.

Nota's van wijzigingen

Ter voorbereiding voor beide bestemmingsplannen zijn twee 'Nota’s van wijzigingen' opgesteld. Hierin beschrijven we het algemene beleid over een aantal nieuwe ontwikkelingen en/of zaken die veelvuldig aan de orde zijn. Ook geven we hierin handen en voeten aan de planologisch gevolgen van de visie Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB) en spelen we in op de landelijke ontwikkelingen zoals een terugtredende overheid, deregulering en de Omgevingswet. 

Nota's en bestemmingsplannen bekijken

De gemeenteraad heeft de nota's van wijzigingen vastgesteld. Ze maken onderdeel uit van het bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan Stedelijk gebied is op 31 maart 2016 vastgesteld en het bestemmingsplan voor het Landelijk gebied is op 17 mei 2017 vastgesteld. Beide plannen (en de nota's) kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op het adres waar u het bestemmingsplan van wilt zien).