Let op: Wegens onderhoudswerkzaamheden is het NIET mogelijk om op vrijdag 25 oktober 2019 een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Ophalen van eerder aangevraagde documenten is wel mogelijk.

Sluit venster

Dorp en Rand: verbeteren landschappelijke kwaliteit

Het project Dorp en Rand is onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Met het project willen we de landschappelijke kwaliteit verbeteren door aan te sluiten bij de karakteristieken van het landschap. Daarmee willen we de belevingswaarden en uitstraling optimaliseren, zodat we duurzame instandhouding van het landschap kunnen garanderen. Er lopen verschillende deelprojecten.

Bloemenmengsels om ons buitengebied nog mooier te maken

Er zijn de afgelopen jaren veel akkerranden, bermen of overhoekjes ingezaaid met een bloemenmengsel. Op eigen initiatief of georganiseerd zaaiden inwoners, agrariërs en wildbeheereenheden het mengsel in. Deze bloemenstroken vormen een belangrijk leefgebied voor vlinders, bijen en andere insecten.

Meuhoek Halle

De Meuhoek in Halle is een voor Nederland uniek stuk cultuurlandschap. In dit gebied staan ca. 3000 knotelzen. Bomen die al meer dan 100 jaar oud zijn. Door de opschaling in de landbouw is de kans groot dat dit gebied veel van de mooie knotelzen verliest. Een aantal bewoners, de stichting Achterhoek weer Mooi en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap hebben gekeken naar mogelijkheden om dit gebied in stand te houden. Door het afsluiten van een langjarige verplichting tussen Stichting Landschapskapitaal en een aantal eigenaren is het onderhoud van de bomen gewaarborgd en behouden we dit unieke gebied.

Trots op de Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek

Ook in het gebied Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek zijn groepen aan de slag gegaan. Om de bijzondere kwaliteiten van het landschap in deze buurtschappen in stand te houden is de mening van de bewoners gevraagd. Bewoners werken nog steeds samen om initiatieven te realiseren.

Steenderen, Bronkhorst, Baak en Toldijk

In samenwerking met bewoners en inwoners van het gebied Steenderen, Bronkhorst, Toldijk en Baak is via een inventarisatie wensen en ideeën voor kwaliteitsverbetering van het landschap rond deze dorpen opgehaald. Bewoners en belangenorganisaties pakken samen de uitvoering op.

Hummelo

In Hummelo en omgeving zijn inwoners op eigen initiatief aan de slag gegaan om een kwaliteitsslag in hun gebied te maken. De gemeente Bronckhorst ondersteunt dit initiatief met een financiële bijdrage.

Vierakker

In Vierakker is men gestart onder de noemer 'Levend Landschap'. Daar heeft men een uitvoeringsagenda voor de verschillende doelen opgesteld. U vindt de meest actuele uitvoeringsagenda onderaan deze pagina onder de naam 'Informatie over Dorp en Rand in Vierakker'.

Afgerond project

Het eerste deelproject van Dorp en Rand liep in het gebied Keppel en omgeving. Samen met inwoners en belangenorganisaties is een plan gemaakt. Initiatieven zijn opgepakt en uitgevoerd in samenwerking met Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt en Natuur- en Landschapsvereniging Het Steenders Landschap.

Meer info

Samen maken we het mooier

Wilt u meer informatie over één van bovengenoemde projecten? Bekijk dan de factsheets in de bijlagen, benader één van de organisaties of neem contact met ons op.